Bob the builder free babyticker počasie v Humennom Alinka babetko
Veršíky a rečňovanky z môjho detstva, ktoré teraz učím svoje deti a tiež veršíky, ktoré sa zas deti učia v škôlke a ja sa ich následne učím od detí.
A ja som už veľká, E. Čepčeková
Básničky a pesničky o mamičke
Červená Čiapočka, F. Hrubín
Čo u starkej obzeráme, M. Baloghová
Domov, R. Dobiáš
Drnky brnky, D. Fischerová
Hodinky, M. Haľamová
Kto pomáha mojej mame, M. Baloghová
Malá rozprávka o repe, F. Hrubín
Maľovaná abeceda, J. Smrek
Mimoriadna správa, J. Štítnická
Môj Macík, Z. Alexandrovová
Nakreslím si dom, J. Háj
O pampúšikovi, A. Dudek
Pesnička o hviezdičke, M. Rázusová - Martáková
Počtár, K. Bendová
Pohybové hry pre najmenších
Riekanky a veršovačky
Ranená breza, M. Rázusová - Martáková
Rapotanky pre nabrúsený jazýček
Rok a hry, L. Dvořák
Rušeň, J. Tuwim
Svrček a mravce, J. Z. Novák
Široká cesta, úzky chodníček, J. Šimulčíková
Škola, M. Rázusová - Martáková
Uspávanka, K. Bendová
Vyčítanky
Vianočné koledy
Človek sa naučí hovoriť za 3 roky, ale nenaučí sa mlčať za celý život.
©Eva Pekariková